Bestuur

Wat is de verbinding van het bestuur met Ruud?

We bewonderen Ruud om zijn open blik en toegankelijkheid.
Met die open, oordeel loze blik fotografeert hij mensen waarbij de ogen markant in
beeld worden gebracht. Hij ziet mensen door zijn lens en zij voelen zich door hem
gezien. Niet voor niets heet zijn website ‘Weerzien’.

Omdat Ruud onbevangen kijkt laat de geportretteerde zich ook zien. Hetgeen resulteert
in foto’s waarin we onze menselijkheid herkennen, ook staat het leven van sommigen
verder van ons af.

Het meest intrigerende is wel dat alle portretten een verhaal vertellen. En dat verhaal is
herkenbaar. Ruud geeft mensen een gezicht. Vaak glorieus. De mensen op de foto’s
worden mooi en krachtig.

Graag willen we als bestuur nog lange tijd, langer dan een ogenblik, aan zijn initiatieven
verbonden blijven.

Dhr. J. P.A. van der Sluis

Voorzitter

Mw. M.J. van der Zouwen

Secretaris/Penningmeester

Dhr. H.W. Hofman

Bestuurslid