Kijken naar een ogenblik

Naast gedichten, maakt Van Gogh ook smartphone-art. Toen Spaargaren gevraagd werd bij Maliebaan 45 ​ Utrecht te exposeren, suggereerde hij een dubbel- expositie. De tegenstelling tussen beider werk kan haast niet groter zijn, maar de diep menselijke portretten van Ruud Spaargaren en de juist artificiële collages van Ruben van Gogh gaan wonderwel goed samen en zien elkaar verbaasd aan.

Ruben van Gogh ​ is dichter/librettist en maakt smartphone-art: collages van verlaten locaties, anonieme schilderijen uit de kringloop en bewerkte etalagepoppen. Alles op, en met, zijn smartphone, momenteel een Nokia N9 Preview

Ruud Spaargaren ​ is fotograaf van voornamelijk portretten van mensen uit de rafelranden van de maatschappij. Daarbij probeert hij deze mensen een gezicht te geven, gefascineerd als hij is door hun ogen en onbevangen blik.