Over Weerzien

Stichting Weerzien

Om grotere projecten te kunnen vormgeven heb ik Stichting Weerzien in het leven geroepen.

Doel van de Stichting

1.

  • Het ontwikkelen van verschillende kunstvormen waaronder fotografie, poëzie, vertelkunst, muziek en ook andere, in zo breed mogelijk perspectief en het integreren hiervan in een gezamenlijke presentatie
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen, vormgeven en organiseren van exposities, performance en alle overige activiteiten die bevorderlijk kunnen zijn voor de doelstelling.