Partners

Ruben van Gogh samen met het Utrechts Dichtersgilde    

In mijn schrijfwerk kom ik niet direct in aanraking met de dak- en thuislozen. Wel vind ik het heel belangrijk dat ze gezien worden. Daarom zie ik het als een uitdaging om samen met Ruud hun levensverhalen op te tekenen en te verwerken tot poëtische portretten. Op deze wijze leren we anders naar hun te kijken en plaatsen ze even op een voetstuk. En om te ervaren hoe mooi de ‘rafelranden’ van onze samenleving eruit kunnen zien. Het verbindt mensen in hun waardigheid.

www.rubenvangogh.nl

Aziz Bekkaoui

‘Gelijkwaardigheid’ is een kernbegrip dat hoog in het vaandel staat van Aziz. Van welke rang of stand je bent, welke kleur of welke afkomst je hebt, iedereen heeft dezelfde universele gevoelens, daar zit geen hiërarchie in. Aziz maakt dit zichtbaar in de aankleding van de projecten die hij vormgeeft.Dat geldt dus ook voor het werken met de dak- en thuislozen, iedereen is gelijk.

www.azizbekkaoui.com

Herstart Leger des Heils

Gelokaliseerd in het centrum van Utrecht helpen de medewerkers en vrijwilligers van Herstart daklozen om weer een goede start te maken. Hiervoor zijn ze ook doorlopend in gesprek met de buurt.

Samen eten is een mooie manier om elkaar te ontmoeten. Soms lijken werelden zo ver van elkaar. Iemand heeft een huis, een baan en zorg voor een gezin, de ander heeft niets van dit alles. Vanuit dit verschil gezien is ontmoeting soms ingewikkeld. Deze ontmoeting proberen we tot stand te brengen met het organiseren van een gezamenlijke maaltijd waarbij de dak- en thuislozen van de dagopvang actief betrokken zijn. 

www.legerdesheils.nl/midden-nederland/inloopvoorziening

Gemeente Utrecht

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijk ondersteuning en Welzijn van de gemeente Utrecht was aanwezig bij de opening van de foto tentoonstelling ,zoals te zien in onderstaande filmpje. Hij zegt : “Het is ontzettend belangrijk dat mensen die dakloos zijn of dakloos zijn geweest een gezicht krijgen(….) dat ze daarmee ook waardigheid krijgen. Dat is wat er hier gebeurt, en daarom ben ik er ontzettend enthousiast over. Ik vind de foto’s prachtig(…). De ogen komen heel mooi naar voren in de foto’s. Dat is geweldig, ontwapend”

Albert Hennipman en Mark Schalken / Het Huis van Betekenis

Albert en Mark heten ‘de Ruimteontwerpers’ omdat zij ruimte maken voor verhalen van mensen en organisaties. Zij willen mensen verbinden en wensen een stem te geven aan onderbelichte groepen en standpunten. Ze zijn actief in tekenprojecten o.a. rondom een inclusieve samenleving. Dit motiveert hun om mee te werken aan dit project.

http://www.de-ruimte-ontwerpers.nl/
http://www.hethuisvanbetekenis.org/