Projecten

Onderstaand gedicht van Ruben van Gogh, over fotograferen raakte mij zozeer, dat ik voelde
dat het leek dat hij dat voor mij geschreven had. Dat was niet zo. Het was voor mij
aanleiding contact op te nemen met deze dichter. Ruben was blij verrast. En ….ik mocht het
gebruiken. En het hangt nu steeds tussen de foto’s bij de fototentoonstellingen. Hieruit
volgde een samenwerking met hem in vervolg projecten en met het Utrechts Dichters Gilde.

de foto’s die ik neem, stemmen
niet overeen met wat ik meen

te zien, van mensen
blijven alleen vermoedens over

maar ik weet dat ik ze zag
op het moment dat ik dacht

van die mensen
moet ik foto’s nemen

voor ik ze vergeten ben

Ruben van Gogh
Uit : Nikola. Een soort van antenne(2017)

Projecten 2019

Heb een ogenblik, 22 juni – 15 september 2019

Een ogenblik voor de helden van de straat, 8 – 19 november 2019

Projecten 2020

Kijken naar een ogenblik, 1 januari – 28 februari 2020

Taal doet meer: ‘Wij zijn de verhalen die we vertellen’, 13 maart – 10 augustus 2020

Heb een ogenblik, 1 – 31 december 2020

Projecten 2021

Fotoexpositie ‘Het ogenblik’, – 3 september – 11 november 2021